over ons

1Het autismepaspoort is een product dat ontwikkeld is door Spectrumvisie. De drijvende kracht achter zowel autismepaspoort als Spectrumvisie is Suzanne Agterberg-Rouwhorst. Suzanne heeft 20 jaar ervaring in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs, als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist. Haar masterstudie sloot zij Cum Laude af, en het onderzoek dat aan de basis stond van het autismepaspoort won in 2014 verschillende prijzen. Zij schreef het boek ‘Autisme anders bekijken- omdat geen kind hetzelfde is’, waarin de thema’s uit het autismepaspoort duidelijk worden uitgelegd en met veel praktijkvoorbeelden nog duidelijker gemaakt worden. Dit boek is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over autisme! Klik hier om het te bekijken en eventueel te bestellen.

Suzanne geeft lezingen en trainingen over ‘Autisme anders bekijken’  in Nederland en België. Zij doet dit niet alleen op scholen en instellingen, maar ook bijvoorbeeld op de politieacademie. Voor meer informatie, klik hier

Juist het feit dat Suzanne, naast haar werk voor Spectrumvisie, nog als specialist en leerkracht werkzaam is op een afdeling waar onderwijszorgarrangementen aangeboden worden, maakt dat zij de laatste theoretische inzichten uit haar masterstudie goed kan koppelen aan het gebruik in de praktijk.

‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is Suzanne’s grootste passie, en het autismepaspoort zal hier zeker aan bijdragen.

 “Autisme is een spectrumstoornis. Dit wil zeggen dat geen enkel kind met autisme hetzelfde is. Het woord stoornis staat wat mij betreft altijd tussen aanhalingstekens. Stoornis heeft een waardeoordeel, als iets wat niet goed of stuk zou zijn. Dit terwijl ik graag naar autisme kijk als een ánders (be)leven van de werkelijkheid. Anders dan wij, mensen zonder autisme, de zogenaamde Neuro-typicals (NT). Autisme wordt ook wel beschreven als een andere cultuur, met zijn eigen taal, gebruiken, normen en waarden. De verschillen in cultuur veroorzaken onbegrip en stress. Ik zie mijzelf graag als vertaler tussen deze twee culturen. Een autismepaspoort brengt deze unieke kenmerken (de cultuur) van een kind in beeld!”

 

Voor contact met Suzanne, klik hier.