Zintuiglijk profiel

Eén van de onderdelen van het autismepaspoort is het zintuiglijk profiel.

De zintuiglijke waarneming oefent een grote invloed uit op het ‘zijn’ van iemand met autisme. Door het waarnemen, verleen je betekenis aan je wereld. Als deze waarneming anders verloopt, ervaar je dus ook een andere wereld. Veel gedrag wat je ziet (boven de ijsberg) komt voort uit de prikkels die anders verwerkt worden (onder de ijsberg).

De overgevoeligheid voor bijvoorbeeld bepaalde geluiden, of het feit dat een spontane aanraking grote impact kan hebben, is aan de buitenkant niet zichtbaar. Het kan echter wel heel veel stress opleveren… die je helaas vaak pas ziet als ‘de emmer overloopt’. Juist om vóóraf rekening te kunnen houden met bepaalde over- of ondergevoeligheden op het gebied van de zintuigen, is een vragenlijst ontwikkeld door Olga Bogdashina. Deze vragenlijst, van 232 vragen, behandelt alle zintuigen, en als je alles hebt ingevuld, wordt er automatisch een overzicht (in PDF) gegeven waarop je de gevoeligheid van iemand kunt ‘aflezen’.

zintuiglijke waarneming

Ook is er een mogelijkheid om specifieke informatie toe te voegen, bijvoorbeeld: houdt niet van hoge geluiden.
Dit schema is een overzicht, dat handig is als ‘signaal’ voor de omgeving: “Let op, deze persoon heeft aanpassingen nodig op dit gebied!”

Daarnaast wordt er na invullen een lijst gegenereerd (en automatisch meegeprint) met alle items waar ‘ja’ op is gescoord. Met deze lijst heeft de omgeving heel precies in beeld wáár aanpassingen gemaakt zouden kunnen worden, of waar rekening mee gehouden dient te worden!

Omdat wij hebben ervaren dat alleen al het invullen en aanpassen op deze lijst een grote verbetering kan betekenen in het (be)leven van mensen met autisme, bieden wij u de mogelijkheid aan om dit zintuiglijk profiel ook lós van het autismepaspoort aan te vragen.

Klik hier voor het aanvraagformulier en de kosten.