Voor wie is het paspoort?

Voor wie is het paspoort?

Het autismepaspoort is te gebruiken voor kinderen met autisme (met of zonder verstandelijke beperking) in zowel het basis- als voortgezet (speciaal) onderwijs. Het geeft een overzicht van de belangrijkste ‘kenmerken’ van een kind, waarbij juist ook sterke punten en ingangen worden weergegeven.

Voorbeelden van gebruik van het autismepaspoort:

– Bij overdracht naar een andere groep.
– Bij overstap naar een andere school (bijvoorbeeld van de basisschool naar voortgezet onderwijs).
– Als startpunt van een cyclus handelingsgericht werken (‘waarnemen en begrijpen’).
– Als hulpmiddel om bij iedereen hetzelfde ‘beeld’ te hebben (bijvoorbeeld in voorbereiding op voortgangsgesprekken).
– Als overdracht en/of uitleg naar bijvoorbeeld sportclub, logeerhuis of familie.
– Als informatie voor bijvoorbeeld invalleerkrachten, gym- of praktijkdocenten.

De beste resultaten worden verkregen als ouders en school het autismepaspoort samen invullen. De school kan bijvoorbeeld een paspoort aanvragen (voor scholen gelden gereduceerde tarieven) en de inlogcode delen met ouders. Andersom kan natuurlijk ook.

De informatie die gevraagd wordt is in sommige gevallen specialistisch, het is daarom handig minstens één ‘professional’ achter de hand te hebben die mee kan kijken en verduidelijken in geval dat nodig is.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van de mogelijkheid Spectrumvisie in te schakelen bij het (samen) invullen van het autismepaspoort. Spectrumvisie verzorgt ‘train de trainer’ bijeenkomsten op scholen voor professionals die het autismepaspoort gaan invullen, zodat zeker is dat alle onderdelen goed ingevuld en geïnterpreteerd zullen worden.

Klik hier voor aanvragen van ondersteuning vanuit Spectrumvisie.