Klantervaringen

Sandra Veerman, Leerkracht Middenbouw Sint Vincentiusschool (SBO) te Volendam

Met het Autismepaspoort heb ik bij overdracht van een leerling duidelijk in beeld wat de ondersteuningsbehoefte is

S. van Leen, bewegingswetenschapper

Suzanne is een gepassioneerd Autisme specialist met een prachtige levensmissie. Hiervoor heeft ze o.a. een heel mooi en praktisch middel ontwikkeld voor kinderen met autisme en zijn/haar ouders en begeleiders.

D. Ruijs, leerkracht speciaal onderwijs en eigenaar van ‘Huis van Daan’ (kindercoaching) Aanrader!!!

Mijn enthousiaste collega (leerkracht en autisme-expert) Suzanne Agterberg- Rouwhorst stort zich met hart en ziel en vooral ook heel veel deskundigheid op haar roeping om mensen met autisme en hun omgeving een stapje verder te helpen. Ze begeleidt kinderen en gezinnen, maar geeft ook training aan scholen. Ze is de maker van het zgn autismepaspoort, dat ook bij ons op school op de hele zorgafdeling ingezet wordt. Een mooi, bruikbaar instrument om een kind ‘in kaart te brengen’ en van daar uit tot een nog beter aansluitend individueel signalerings- en handelingsplan te komen.

Berber Steggerda, leerkracht OZA groep op STIP VSO (ZMLK), Utrecht

Afgelopen jaar hebben we voor al onze OZA- leerlingen op STIP VSO een autismepaspoort gemaakt waardoor er nu een zeer duidelijk beeld van de leerlingen is ontstaan! Voor leerkrachten, begeleiders, ouders en de leerling een waardevol paspoort waarin staat wie hij of zij is.Een paspoort waarin staat wat voor begeleidingsbehoefte hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school, stage, logeerhuis, thuis of werk!

Stef de Waard, locatieleider SBO De Tender, Schagen

“Wat ik lees is prachtig. Een overzichtelijk document waarin beschreven staat hoe je om moet gaan met het desbetreffende kind. Vooral het beknopte spreekt mij erg aan. Op deze manier krijg je snel inzicht in belangrijke factoren en hoef je een aantal valkuilen niet in te stappen. Grote voordelen zijn natuurlijk te behalen in elke overgang naar een andere/nieuwe situatie. De tijdsinvestering staat niet in verhouding tot wat het oplevert voor het kind; een uur invullen en iemand heeft hier jarenlang baat bij. De ervaring is inderdaad dat we werken met dikke dossier vol met informatie waarvan niet altijd meer te achterhalen is of het nog actueel is. Als je dit dossier gaat bestuderen, ben je minstens zoveel tijd kwijt. Wat mij aanspreekt in dit paspoort is dat er wordt uitgegaan van de behoefte van een kind. Prachtig om te lezen dat er voor het kind zelf ook een mogelijkheid is om input te geven. Wie kan nu beter vertellen waar rekening mee gehouden moet worden?”

M.Mulder, moeder van Esmee, een meisje met autisme en een verstandelijke beperking

Was dit paspoort er maar veel eerder geweest, het had veel ellende kunnen voorkomen in bijvoorbeeld de informatieoverdracht naar het logeerhuis

S.Heller, ouder van kinderen met autisme, waarvan één op de basisschool, en één op het voortgezet onderwijs

Als ouder heb ik het formulier nu voor ons oudste kind ingevuld en het geeft in 1 oog opslag weer waar de sterke en minder sterke punten zitten. Inmiddels zijn wij er al een poosje achter dat onze dochter op school een heel ander beeld weer geeft dan thuis. Zodra dit formulier ook door school is ingevuld heb je meteen een goed begin voor een gesprek omdat je meteen kunt zien wat de verschillen zijn op school en thuis. Wij hebben helaas de ervaring dat we op voortgezet onderwijs tegen dichte deuren aanliepen. Haar huidige school ga ik ook zeker op deze pagina wijzen en wie weet wat voor voordelen dit inzicht nog kan opleveren. Het invullen is even een werkje, maar ik vond het best interessant en leerzaam

T. Roling, stagecoördinator op een grote school voor (speciaal) voortgezet onderwijs

Ik kan het paspoort gebruiken als onze leerlingen extern stage gaan lopen. Het ziet er fantastisch uit en bevat veel relevante en bruikbare info!

J.Koelink, autismespecialist en kindercoach

Toen ik hoorde van een autismepaspoort was ik direct geïnteresseerd. In mijn voorgaande werk als autisme-expert op een ZML-school was ik gewend met een autismepaspoort te werken en dat beviel heel goed. Het gaf heel beknopt een goed overzicht van de belangrijkste kenmerken van een kind/jongere met autisme. Het autismepaspoort dat is ontwikkeld door Spectrumvisie is een nog veel betere versie dan die ik hanteerde. Het is een geweldige tool die waarmaakt wat het pretendeert: beknopt de (onderwijs)behoeften van een kind met autisme weergeven. Eindelijk weet een leerkracht direct wat het belangrijkste is om rekening mee te houden en zorg voor te dragen bij een kind met autisme! Geen gedoe meer met terugzoeken en inlezen in oude verslagen. Voor de ouders een zegen: meer kans op onderwijs en zorg dat hun kind verdient! Ik beveel het werken met het autismepaspoort dan ook van harte aan!

K.Speijers, afdelingsleider op een VSO school

Door het invullen en gebruiken van het autismepaspoort zijn onze leerkrachten zich meer bewust van wat er onder de waterspiegel speelt en kunnen wij insteken op oorzaken van gedrag.

F. Wikkerman, directeur basisschool

Deze manier van kijken, dus zoeken en vastleggen van oorzaken van gedrag, in plaats van je laten (mis)leiden door gedrag dat je ziet, zou je eigenlijk voor alle kinderen wensen, niet alleen voor kinderen met autisme

Nederlandse vereniging voor Autisme (NvA)

Juist het gebruik van de laatste theorieën over autisme, en de toetsing hiervan in de praktijk, geeft dit instrument een grote meerwaarde. Het verdient een brede toepassing!