Nieuwsbrief Speciaal Centraal

Een leerkracht aan het woord… Suzanne Agterberg van STIP VSO

Specialist?

Mijn naam is Suzanne Agterberg, en ik werk op het STIP VSO (VSO ZML) als specialist en leerkracht op de OZA-afdeling. OZA wil zeggen Onderwijs Zorg Arrangement, wat betekent dat op deze afdeling ongeveer 70 leerlingen onderwijs volgen in extra klei-ne groepen, met gespecialiseerde leerkrachten, meer ‘handen’ in en om de klas en een samenwerking met Reinaerde als zorg-partner. Het gaat dan vooral om leerlingen met een dubbele hulpvraag, dus een (ernstige) verstandelijke beperking én een syndroom of gedragsstoornis als autisme of ADHD.

Als autismespecialist heb ik mij onder andere bekwaamd in het zoeken naar oorzaken van gedrag, en dáár het handelen en ondersteuning op af te stemmen. Door de kleine groep en het sámen (soms met zijn drieën) voor de groep staan, is dit op deze afdeling goed mogelijk en daarom ook één van de uitgangspunten van ons beleid. Sinds dit schooljaar vullen wij voor al onze leerlingen een autismepaspoort in, waarin heel specifiek gekeken wordt naar de behoeften en beperkingen van iedere individuele leerling (voor meer informatie: www.autismepaspoort.nl) . Deze kennis ‘vertalen’ we dan in onze handelingsplanning. Als voorbeeld; als in het paspoort duidelijk wordt dat een leerling overgevoelig is voor aanraking, en in het (individueel) handelingsplan staat dat deze leerling in de kring moet leren werken, is het essentieel dat wij als leerkrachten een ‘veiligheid’ inbouwen die ervoor zorgt dat de leerling zo min mogelijk aangeraakt wordt tijdens die kring, door hem bijvoorbeeld een plek op de kop van de tafel te geven. Als specialist mag ik leerkrachten helpen met deze vertaling. Ik vind het een mooie taak om met mijn collega’s te mogen meedenken, en zo een stukje mee te helpen het onderwijs nóg beter af te stemmen op onze leerlingen.

Naast mijn werk op STIP inspireer ik graag nog meer mensen om ‘anders te kijken’ naar gedrag. In september is mijn boek ‘Autisme anders bekijken’ uitgekomen, en ik heb over mijn boek en autismepaspoort mogen vertellen op het landelijke autismecongres van de NvA. (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Ook zit ik het kennisnetwerk van Speciaal Centraal voor autismeleer-krachten voor. Er was zoveel belangstelling voor het netwerk dat we inmiddels met een SO en een VSO groep met deelnemers vanuit 12 scholen gestart zijn. Ook hier ligt de meerwaarde in het delen van kennis, producten en ervaringen. We hebben zelfs zo veel te delen dat er een speciale uitwisselomgeving is opgezet waar ieder lid van het netwerk zijn inbreng kan doen.

Achter de titel van dit stuk staat niet voor niets een vraagteken. Mijn ervaring met al die collega’s van verschillende scholen heeft mij geleerd dat het ‘specialist’ zijn niet zit in een afgeronde studie, je functieomschrijving of je jaren werkervaring. De ware ‘specialisatie’ zit hem in de houding ten opzichte van je leerlingen, en je houding ten opzichte van jouw eigen taak en rol. Het ‘anders willen kijken’ naar het gedrag van je leerling, het je steeds af willen vragen wat jíj als professional kunt betekenen om dit gedrag te sturen of te richten…. het ‘speciale’ van onze leerlingen centraal stellen…

… dat is mooi werk!