Handelingsadviezen en hulp voor scholen en instellingen

spectrum-visie-logo-autismeMet het aanschaffen van het autismepaspoort bent u een belangrijke stap op weg naar het beter (laten) begrijpen van een kind met autisme. Belangrijk voor het échte succes is hoé u het invult en wat u ermee gaat doen. School, ouders en verzorgers hebben veel informatie over een kind. Nu is het belangrijk deze informatie in het autismepaspoort te verwerken en er vervolgens ook iets mee te gaan doen.

Daarom houdt onze dienstverlening niet op bij het verkopen van een autismepaspoort, maar bieden wij desgewenst volledige ondersteuning bij invullen, verwerken, interpreteren en gebruiken van het paspoort. Er is ook een mogelijkheid dat Spectrumvisie dit hele proces voor haar rekening neemt. U huurt de autismespecialist van Spectrumvisie dan een aantal uren in. Het eerste autismepaspoort krijgt u  bij deze dienst gratis.
Het eerste gesprek met Spectrumvisie is altijd kosteloos. Hierna zullen wij in overleg met u de geleverde diensten factureren. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u voldoende kennis ‘in huis’ heeft waardoor deze diensten niet nodig zijn.
Hieronder vindt u zomaar wat voorbeelden waarmee Spectrumvisie u kan helpen. Kijk op www.spectrumvisie.nl voor een compleet overzicht en kosten.

Voorbeeld 1: ‘Train de trainer’.
Spectrumvisie kan bij u op locatie een training verzorgen waardoor leerkrachten, orthopedagogen of intern begeleiders nog beter in staat zullen zijn het autismepaspoort in te vullen en te interpreteren. Na deze training ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee zij hun opgedane specialistische kennis aan kunnen tonen.

Voorbeeld 2: Meekijken in de klas.
Spectrumvisie kan mee helpen zoeken naar mogelijke aanpassingen die aansluiten bij de individuele kenmerken zoals weergegeven in het autismepaspoort.

Voorbeeld 3: Algemene (team) presentatie ‘Autisme anders bekijken’.
In deze presentatie komen alle onderdelen van het autismepaspoort aan bod en zal er uitgebreid aandacht zijn voor het ‘onder de waterspiegel kijken’ van kinderen met autisme, en eventuele aanpassingen die in het onderwijs gedaan kunnen worden om aan te sluiten bij de kenmerken van kinderen met autisme. Hierdoor wordt het positieve effect van het autismepaspoort teambreed gedragen en wordt het maximale resultaat behaald.