Hulp bij het invullen of gebruiken van een autismepaspoort voor ouders

spectrum-visie-logo-autismeMet het aanschaffen van het autismepaspoort bent u een belangrijke stap op weg naar het beter (laten) begrijpen van een kind met autisme. Belangrijk voor het échte succes is hoé u het invult, en wat u ermee gaat doen. School, ouders en verzorgers hebben veel informatie over een kind. Nu is het belangrijk deze informatie in het autismepaspoort te verwerken en er vervolgens ook iets mee te gaan doen.

Daarom houdt onze dienstverlening niet op bij het verkopen van een autismepaspoort, maar bieden wij desgewenst volledige ondersteuning bij invullen, verwerken, interpreteren en gebruiken van het paspoort. Er is ook een mogelijkheid dat Spectrumvisie het hele proces voor haar rekening neemt. U huurt de autismespecialist van Spectrumvisie dan een aantal uren in. Het eerste autismepaspoort krijgt u bij deze dienst het eerste jaar gratis!

Het eerste gesprek met Spectrumvisie is altijd kosteloos. Hierna zullen wij in overleg met u de geleverde diensten factureren.
Hieronder vindt u zomaar wat voorbeelden waar Spectrumvisie u mee kan helpen. Kijk op www.spectrumvisie.nl voor een compleet overzicht.

Voorbeeld 1: interpretatie en uitleg van het autismepaspoort
Met het autismepaspoort in de hand heb je een fantastisch document om het gesprek aan te gaan met de verschillende leefgebieden van een kind. School, klas, maar ook vereniging, of, nog dichterbij, familie. Toch kan het voorkomen dat er extra informatie nodig is of dat er specifieke handelingsadviezen nodig zijn. Spectrumvisie kan hierbij helpen als ‘vertaler’, om uit te leggen wat al deze specifieke kenmerken inhouden, en wat de consequenties (zouden) kunnen zijn voor het aanpassen van de omgeving. Door 20 jaar ervaring zowel als leerkracht en als specialist in het basis- en speciaal onderwijs, kan de specialist van Spectrumvisie aansluiting vinden bij alle partijen.

Voorbeeld 2: Meekijken, thuis en/of in de klas.

Zoeken naar mogelijke aanpassingen die aansluiten bij de individuele kenmerken zoals weergegeven in het autismepaspoort. Bijvoorbeeld het maken van stappenplannen, het verminderen van prikkels in het huis, of het (samen) nadenken over een goed dagprogramma.

Suzanne Agterberg, de autismespecialist van Spectrumvisie, heeft het boek ‘Autisme anders bekijken’ geschreven. Hierin worden de onderdelen van het autismepaspoort duidelijk uitgelegd, en worden tips gegeven om aan de hand van ieder onderdeel aanpassingen te doen.

Klik hier om het boek te bekijken en eventueel te bestellen.